Dodatkowe usługi

Fundusze unijne

Nasza firma stara się wychodzić naprzeciw potrzebom rynku. Dlatego wspieramy też przedsiębiorców w pozyskiwaniu pieniędzy z unijnych funduszy.

Pomagamy początkującym przedsiębiorcom pozyskać fundusze na rozpoczęcie działalności (np. z Powiatowego Urzędu Pracy), a działające firmy wspieramy w rozwoju. Skontaktuj się z nami i określ cel swoich inwestycji. Wspólnie rozwiążemy Twoje problemy.

Posiadamy odpowiednią wiedzę i doświadczenie w tych zagadnieniach. Zapraszamy do kontaktu!

Wnioski o A1

Pracownik lub przedsiębiorca, który wykonuje pracę lub działalność w innym kraju Unii Europejskiej a chciałby podlegać ubezpieczeniom w Polsce musi uzyskać z oddziału ZUS poświadczone zaświadczenie A1. Zgodnie z zasadą koordynacji ubezpieczeń w UE osoby podlegają ubezpieczeniom w tym kraju, w którym pracują (lub wykonują działalność). Możliwość podlegania ubezpieczeniom w kraju zamieszkania w sytuacji wykonywania działalności za granicą jest wyjątkiem od reguły stąd żeby takie rozwiązanie było możliwe do zastosowania musi zostać spełnionych szereg warunków zarówno po stronie pracownika jak pracodawcy.
Nasze biuro pomoże w przygotowaniu wniosku i uzyskaniu zaświadczenia A1.

Refundacje OHP

Ochotnicze Hufce Pracy mogą dokonywać zwrotów kosztów poniesionych przez pracodawcę na wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia społeczne młodocianych pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego z uwzględnieniem wykazu zawodów obowiązujących w danym województwie.

Szczegółowe warunki i tryb refundowania pracodawcom ze środków Funduszu Pracy wynagrodzeń wypłacanych młodocianym pracownikom określa Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2014r. poz. 865.

Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży przyjmuje i rozpatruje wnioski o zawarcie umowy refundacyjnej składane przez pracodawców lub instytucje ich zrzeszające. Na ich podstawie sporządzana jest umowa refundacyjna, a w dalszej kolejności dokonywany jest zwrot poniesionych przez pracodawcę kosztów wynagrodzeń wypłaconych młodocianym oraz składek na ubezpieczenie społeczne od tych wynagrodzeń.

Doradztwo finansowe

Dodatkowo możemy służyć pomocą i radą we wszelkich kwestiach związanych z finansami, np. podatkami, planowaniem inwestycji, ulgami podatkowymi itp.
Nasza firma współpracuje z Kancelariami Doradztwa Podatkowego, dzięki czemu możemy pomóc Państwu w doborze odpowiedniej formy opodatkowania.

Dofinansowanie z PFRON

Dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych

Dofinansowanie do składek ZUS osób prowadzących działalność gospodarczą

Dofinansowanie z PFRON to szansa nie tylko dla przedsiębiorców, którzy mają świadomość korzyści płynących ze współpracy z osobami niepełnosprawnymi, ale przede wszystkim dla samych zatrudnianych pracowników niepełnosprawnych. Rehabilitacja i reintegracja społeczna przez pracę to jedna z najlepszych metod na pełnoprawny powrót do społeczeństwa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Świadczymy usługi polegające na uzyskaniu dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych.

Przygotowujemy i rozliczamy wnioski PFRON o dofinansowanie dla niepełnosprawnego pracownika (WN-D, INF-D-P), dla niepełnosprawnego pracodawcy (WN-U-G), a także refundacje składek dla niepełnosprawnego rolnika lub rolnika zobowiązanego do opłacania składek za niepełnosprawnego domownika (Wn-U-A).

Refundacje Urząd Pracy

Refundacja z Funduszu Pracy wynagrodzeń młodocianych pracowników:

Pracodawca, który zatrudnia pracowników młodocianych w celu przygotowania zawodowego, może uzyskać refundację wypłaconych im wynagrodzeń oraz opłaconych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne.

O refundację wynagrodzeń młodocianych i składek na ubezpieczenia społeczne od tych wynagrodzeń może się ubiegać pracodawca, który zamierza zatrudnić młodocianych, jeżeli spełnia łącznie następujące warunki:

  1. chce zatrudnić ich w zawodach określonych w wykazie zawodów ogłaszanym w wojewódzkim dzienniku urzędowym,
  2. spełnia warunki (pracodawca, osoba prowadząca w jego imieniu zakład pracy lub osoba u niego zatrudniona) do prowadzenia przygotowania zawodowego w zakresie wymagań zawodowych i pedagogicznych określonych w przepisach regulujących odbywanie przygotowania zawodowego.

Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy:

Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy to pomoc finansowa udzielana przez Powiatowy Urząd Pracy w związku z utworzeniem lub doposażeniem stanowiska pracy i zatrudnieniem na tym stanowisku skierowanej osoby bezrobotnej przez okres 24 miesięcy.

Zajmujemy się przygotowywaniem wniosków wraz z wymaganą dokumentacją o dofinansowanie działań realizowanych przez naszych Klientów. Służymy fachową radą, udzielamy wskazówek i wyjaśnień dotyczących procedur.

NAJWYŻSZA JAKOŚĆ USŁUG DOSTĘPNA DLA KAŻDEGO

GWARANTUJEMY NATYCHMIASTOWĄ POMOC

Możliwość konsultacji telefonicznych oraz mailowych. Zadzwoń do nas!

POTRZEBUJESZ DORAŹNEJ POMOCY RACHUNKOWEJ? ZADZWOŃ DO NAS!
  • KSIĘGI PODATKOWE
  • ROZLICZENIA Z ZUS
  • LISTA PŁAC
  • BHP
  • EWIDENCJA VAT
  • KPiR
  • FUNDUSZE UNIJNE
  • KADRY
MASZ PYTANIE?
ZAPYTAJ SPECJALISTY!
+48 18 471 81 81
Godziny pracy biura:
pn - pt 08:00 - 16:00

ZNAJDŹ NAS

Facebook Google+

© 2002 Biuro Rachunkowe TW

ADRES

Biuro Rachunkowe TWOJE FINANSE
Barbara Zielińska - Kąsek

ul. Piłsudskiego 11/6
(wejście od ul. Ogrodowej)
33-370 Muszyna

tel. +48 18 471 81 81

Godziny pracy biura:
pn - pt 8:00 - 16.00